Menu Sluiten

Mazout


Mazout

Informatie over stookolie of mazout.

Als brandstof voor dieselmotoren en verwarmingsinstallaties gebruikt men mazout, ook wel stookolie of huisbrandolie genoemd. Voor verwarmingsdoeleinden is stookolie stilaan verdrongen door aardgas. Mazout behoort tot de categorie van de fossiele brandstoffen. De moleculaire samenstelling van mazout hangt af van de oorsprong van de petroleum die als basis dient.

Stookolie wordt gemaakt van aardolie. Aardolie wordt uit de aardkorst gehaald. Het is een fossiele delfstof die door middel van raffinage in raffinaderijen in verschillende eindproducten kan worden omgezet. Tijdens de raffinage van aardolie wordt aardolie in een atmosferische destillatiekolom gescheiden in verschillende soorten brandstoffen.

Mazout wordt in België door verschillende leveranciers aangeboden. Omdat men in België mazout ook gebruikt voor verwarmingsinstallaties van woningen noemt mazout ook wel huisbrandolie. Naast de verwarming van woningen wordt mazout ook gebruikt voor de verwarming van utiliteitsgebouwen zoals kantoren en scholen.

Mazout, officieel gasolie-verwarming genaamd, is een olieachtige fractie die wordt verkregen door olie distillatie. Zij bevat residuen en distillaten – beide lichtere fracties, plus koolstofverbindingen – die worden verwijderd door het materiaal onder druk op het vuur te laten staan. Bij kamertemperatuur is het een vaste stof met een lage dichtheid. In feite kristalliseert het in een vaste structuur wanneer het koud is.

In zijn eenvoudigste vorm kan stookolie of mazout worden verkregen door destillatie in de ketel onder stoom, maar zij kan worden vermengd met andere stoffen om haar kenmerken en prestaties te verbeteren. Ketels zijn ontworpen om een grote hoeveelheid stookolie te gebruiken, meestal ongeveer 20%. Daarom moeten zij in een optimaal temperatuurbereik worden gehouden, zodat de ketels de meest efficiënte stoom, de meest efficiënte dampcompressie en het meest efficiënte brandstofgebruik opleveren.
De moleculaire samenstelling van mazout kan lichtjes schommelen en afwijken naargelang de herkomst van aardolie.

Info over mazout

Wetenswaardigheden over Mazout

Wat weten we nog over mazout?

De term stookolie verwijst naar vloeibare brandstoffen die in dezelfde oven worden verbrand. De beste voorbeelden hiervan zijn bio-diesel en de methanol-systemen. Bio-diesel bevat methaan en wordt geproduceerd door de gisting van landbouwproducten zoals rijst. Methanol daarentegen wordt gemaakt van ruwe olie. De beste voorbeelden van dit type oven zijn het aardgas en het vloeibare petroleumgas.

Een mazoutketel zet mazout om in warmte. De ketel zal de mazout verbranden om zo water te verwarmen. Dat water stroomt vervolgens door de radiatoren of vloerverwarming om je huis te verwarmen. Recente mazoutketels kennen een rendement tot 98%, waardoor je weinig warmte en energie zal verliezen.

Meer info over mazout nu op www.comfortenergy.be.

Tags

Mazout |