Menu Sluiten

Mazouttank Keuren


Mazouttank keuren

Informatie over stookolietank of mazouttank keuren.

Met een ondergrondse tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als ´bovengronds´ beschouwd. Een stookolietank of mazouttank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van het product waarvoor hij gebouwd is, namelijk mazout.

Indien je, je woning verwarmt met mazout ben je wettelijk verplicht om je tankinstallatie regelmatig te laten keuren. De wetgever heeft dit verplicht vanuit ecologische overwegingen met de bedoeling  de verontreiniging van grondwater en bodem te beperken.

Het spreekt voor zich dat je beste een beroep doet op gespecialiseerde mazout leveranciers of erkende milieudeskundigen om je mazouttank te laten keuren. Deze mensen bezitten immers de kennis om de mazouttank te controleren op water en slib en kijken ook na of er geen lekken zijn. Het lekdetectiesysteem en de overvulbeveiliging van je mazouttank dienen immers correct te werken.

Een lekkende tank kan immers veel schade berokkenen aan het milieu.

De kostprijs voor het keuren van een stookolietank hangt in de eerste plaats af van de plaatsing. Wel dien je rekening te houden met het gegeven dat elke keurder een verschillende prijs hanteert voor het keuren van een mazouttank. Het is dus aan te bevelen om steeds enkele offertes te vergelijken. Hou er ook rekening mee dat er een verschillend tarief bestaat voor de keuring van een ondergrondse mazouttank en een bovengrondse mazouttank.

Info over mazouttank keuren

Toelichting over Mazouttank keuren

Mazouttank keuren.

Een erkende keurder zal je na controle steeds een conformiteitsattest bezorgen van je stookolietank waaruit blijkt dat je mazouttank voldoet aan alle technische vereisten. Niet enkel nieuwe mazouttanks dienen gecontroleerd te worden maar ook mazouttanks na opnieuw ingebruikname moet je laten controleren. De meeste leveranciers van mazout herinneren je automatisch en periodiek aan de verplichting om je mazouttank te laten keuren.

Comfort Energy heeft 50 jaar ervaring in de mazoutsector. Sinds 2011 zijn ze de grootste onafhankelijke verdeler van kwaliteitsmazout in België. Met 19 filialen verspreid over het land zijn ze bovendien altijd bereikbaar in jouw buurt. Ze leveren niet enkel mazout maar zorgen ook voor het uitvoeren van de noodzakelijke mazouttank keuringen.

Meer info over mazouttank keuren nu op www.comfortenergy.be.

Tags

Aanbod Mazouttanks | Attest Keuring Mazouttank | Bodemverontreiniging Mazout Voorkomen | Installatie Mazouttank | Keuring Mazouttank | Leveranciers Mazouttank Installeren | Leveranciers Mazouttank Keuren |