Menu Sluiten

Mazout Prijzen


Mazout prijzen

Mazoutprijzen kunnen nogal schommelen.

De evolutie van de prijs van mazout houdt rechtstreeks verband met de evolutie van de prijs voor een vat ruwe olie op de internationale markten.
De heffingen door de overheid, zoals belastingen, accijnzen en andere bijdragen, hebben minder invloed op de uiteindelijke prijs van mazout dan bij andere op aardolie gebaseerde brandstoffen. Hierdoor is de prijs van huisbrandolie veranderlijker dan die van benzine of diesel.

In zijn eenvoudigste vorm kan stookolie of mazout worden verkregen door destillatie in de ketel onder stoom, maar zij kan worden vermengd met andere stoffen om haar kenmerken en prestaties te verbeteren. Ketels zijn ontworpen om een grote hoeveelheid stookolie te gebruiken, meestal ongeveer 20%. n.

De moleculaire samenstelling van mazout kan lichtjes schommelen en afwijken naargelang de herkomst van aardolie.

De term stookolie verwijst naar vloeibare brandstoffen die in dezelfde oven worden verbrand. De beste voorbeelden hiervan zijn bio-diesel en de methanol-systemen. Bio-diesel bevat methaan en wordt geproduceerd door de gisting van landbouwproducten zoals rijst. Methanol daarentegen wordt gemaakt van ruwe olie.

Een mazoutketel zet mazout om in warmte. De ketel zal de mazout verbranden om zo water te verwarmen. Dat water stroomt vervolgens door de radiatoren of vloerverwarming om je huis te verwarmen. Recente mazoutketels kennen een rendement tot 98%, waardoor je weinig warmte en energie zal verliezen.

Mazoutproducten van Comfort Energy zijn van hoogwaardige kwaliteit en worden met de grootste zorg geleverd.

Info over mazout prijzen

Vragen over Mazout prijzen

Mazoutprijzen.

Als brandstof voor dieselmotoren en verwarmingsinstallaties gebruikt men mazout, ook wel stookolie of huisbrandolie genoemd. Voor verwarmingsdoeleinden is stookolie stilaan verdrongen door aardgas. Mazout behoort tot de categorie van de fossiele brandstoffen. De moleculaire samenstelling van mazout hangt af van de oorsprong van de petroleum die als basis dient.

Stookolie wordt gemaakt van aardolie. Aardolie wordt uit de aardkorst gehaald. Het is een fossiele delfstof die doormiddel van raffinage in raffinaderijen in verschillende eindproducten kan worden omgezet. Tijdens de raffinage van aardolie wordt aardolie in een atmosferische destillatiekolom gescheiden in verschillende soorten brandstoffen.

Het aantal factoren dat de prijs van mazout kan beïnvloeden is dermate hoog dat niemand met grote zekerheid de prijsevolutie voor de komende drie of zes maanden kan voorspellen.

Mazout wordt in België door verschillende leveranciers aangeboden. Omdat men in België mazout ook gebruikt voor verwarmingsinstallaties van woningen noemt mazout ook wel huisbrandolie. Naast de verwarming van woningen wordt mazout ook gebruikt voor de verwarming van utiliteitsgebouwen zoals kantoren en scholen.

Mazout, officieel gasolie-verwarming genaamd, is een olieachtige fractie die wordt verkregen door oliedistillatie.

Zij bevat residuen en distillaten – beide lichtere fracties, plus koolstofverbindingen – die worden verwijderd door het materiaal onder druk op het vuur te laten staan. Bij kamertemperatuur is het een vaste stof met een lage dichtheid. In feite kristalliseert het in een vaste structuur wanneer het koud is.

Het is verboden om mazout te verkopen aan een hogere prijs dan de door de overheid vastgestelde maximumprijs, maar het is wel toegestaan om ze aan een lager tarief te verkopen.

Meer info over mazout prijzen nu op www.comfortenergy.be.

Tags

Dagprijzen Mazout | Mazout Prijzen | Mazout Tarieven | Officiele Prijzen Mazout | Officiele Tarieven Mazout | Prijs Mazoutproducten | Stookolie Prijzen |